Oglaševanje
Vrsta storitve   Cena (EUR/m2)
Zunanje površine objektov   800,00
Notranje površine objektov   800,00
Notranje površine objektov - ring dvorana   1.600,00
Reklamne tende ob igriščih   500,00

Cena najemnine lahko odstopa glede na lokacijo in frekvence obiska posameznega objekta.

Cene veljajo za letni/sezonski najem.
Cene so v EUR in ne vključujejo DDV.
Javni zavod za šport MOK si pridružuje pravico do spremembe cen.
Cenik velja od 01.04.2014 dalje.


Lokacije naših športnih objektov

© 2014 Zavod za šport MOK
NA VRH