Naziv objekta, vrsta površine in uporabe Enota EUR brez DDV EUR z DDV
1. ŠPORTNI PARK BONIFIKA
1.1. Trim steza (1000 m – umetna masa)
najem trim steze ura 50,23 55,00
1.2. Mestni nogom. stadion Bonifika z NT
najem – polna kapaciteta dan 2.100,46 2.300,00
najem – zmanjšana kapaciteta dan 1.643,84 1.800,00
najem – polna kapaciteta z razsvetljavo dan 3.013,70 3.300,00
najem – zmanjšana kapaciteta z razsvetljavo dan 2.374,43 2.600,00
najem za komercialne namene ura 327,87 400,00
dodatni dan za pripravo in postavitev scene dan 573,77 700,00
vadba ura 273,97 300,00
tekma (standard nacional. panožne zveze) tekma 913,24 1.000,00
tekma (v skladu z mednarodnimi standardi panožne zveze) tekma 1.552,51 1.700,00
tekma (standard nacionalne panožne zveze – brez tribun) tekma 776,26 850,00
vadba z razsvetljavo ura 502,28 550,00
tekma z razsvetljavo (standard nacional. panožne zveze) tekma 1.187,21 1.299,99
tekma z razsvetljavo (v skladu z mednarodnimi standardi panožne zveze) tekma 2.100,46 2.300,00
najem ambulante ura 22,83 25,00
dodatna garderoba termin 22,83 25,00
1.3. Veliko nogometno igrišče z NT (št. 5)
vadba ura 228,31 250,00
tekma (standard nacional. panožne zveze) tekma 730,59 800,00
tekma (v skladu z mednarodnimi standardi panožne zveze) tekma 913,24 1.000,00
vadba z razsvetljavo ura 456,62 500,00
tekma z razsvetljavo (standard nacional. panožne zveze) tekma 913,24 1.000,00
tekma z razsvetljavo (v skladu z mednarodnimi standardi panožne zveze) tekma 1.369,86 1.500,00
najem igrišča za tekmovanje dan 1.200,00 1.314,00
1.4. Veliko nogometno igrišče z UT (št. 3)
vadba ura 77,63 85,00
tekma tekma 136,99 150,00
vadba z razsvetljavo ura 114,16 125,01
tekma z razsvetljavo tekma 200,91 220,00
najem igrišča za tekomovanje dan 700,00 766,50
1.5. Malo nogometno igrišče z UT (št. 1)
vadba ura 36,53 40,00
tekma tekma 73,06 80,00
vadba z razsvetljavo ura 50,23 55,00
tekma z razsvetljavo tekma 100,46 110,00
najem igrišča za tekmovanje dan 300,00 328,50
1.6. Manjše nogometno igrišče z UT (št. 2)
vadba ura 33,79 37,00
tekma tekma 68,49 75,00
vadba z razsvetljavo ura 45,66 50,00
tekma z razsvetljavo tekma 91,32 100,00
najem igrišča za tekmovanje dan 200,00 219,00
1.7. Nogometno igrišče na odboj (20x13m) z UT
vadba ura 22,83 25,00
tekma tekma 27,40 30,00
1.8. Nogometno igrišče na odboj z UT (št. 4)
vadba ura 31,96 35,00
tekma tekma 63,93 70,00
vadba z razsvetljavo ura 41,10 45,00
tekma z razsvetljavo tekma 86,76 95,00
najem igrišča za tekmovanje dan 180,00 197,10
1.9. Nogometno-rokometno igrišče pri OŠ Koper z UM
organizirana vadba ura 13,70 15,00
organizirana vadba z razsvetljavo tekma 18,26 20,00
najem igrišča za tekmovanje dan 200,00 219,00
1.10. Košarkarsko igrišče pri OŠ Koper z UM
organizirana vadba ura 13,70 15,00
organizirana vadba z razsvetljavo tekma 18,26 20,00
najem igrišča za tekmovanje dan 200,00 219,00
1.11. Atletski stadion – pomožno nogometno igrišče
vadba ura 228,31 250,00
tekma (standard nacional. panožne zveze) tekma 730,59 800,00
tekma  (v skladu z mednarodnimi standardi panožne zveze) tekma 913,24 1.000,00
vadba z razsvetljavo ura 456,62 500,00
tekma z razsvetljavo (standard nacionalne panožna zveza) tekma 913,24 1.000,00
tekma z razsvetljavo (s skladu z mednarodnimi standardi panožne zveze) tekma 1.369,86 1.500,00
najem igrišča za tekmovanje dan 1.200,00 1.314,00
1.12. Atletski stadion – atletika
individualna vadba (mesečna) mesec 18,27 20,00
individualna vadba (letna) leto 146,12 160,00
skupinska vadba (velja za 8 oseb) ura 36,53 40,00
skupinska vadba (velja za 8 oseb) dan 73,06 80,00
individualna vadba dan 9,13 10,00
vstop otrok do 4 leta je brezplačna vstop 0,00 0,00
vstop otrok od 5 do 14 leta vstop 0,91 1,00
vstop dijaki, študentje in upokojenci vstop 1,83 2,00
športni dan dan 182,65 200,00
uporaba stadiona za tekmovanja ura 182,65 200,00
uporaba stadiona z razsvetljavo (dodatno) ura 27,40 30,00
1.13. Fitnes (nogom. stad., center vodnih šp.)
skupinska vadba (velja do 20 oseb) ura 63,93 70,00
individualna vadba ura 3,65 4,00
kiosk za prodajo vstopnic nogom. stadion dan 27,40 30,00
1.14. Tenis igrišča – pesek
uporaba tenis igrišč – pesek ura 9,13 10,00
uporaba tenis igrišč z razsvetljavo ura 13,70 15,00
uporaba tenis igrišč – BALON ura 22,83 25,00
letna karta (50 ur pomlad/poletje in 50 ur jesen/zima) – pesek leto 1.050,23 1.150,00
sezonska karta (30 ur pomlad-poletje) – pesek sezona 210,05 230,00
sezonska karta (20 ur pomlad-poletje) – pesek sezona 155,25 170,00
sezonska karta -BALON (30 ur jesen-zima) sezona 484,02 530,00
sezonska karta -BALON (20 ur jesen-zima) sezona 347,03 380,00
1.15. Tenis igrišča – trda podlaga
uporaba tenis igrišč – trda podlaga ura 5,48 6,00
letna karta (30 ur) – trda podlaga leto 146,12 160,00
letna karta (20 ur) – trda podlaga leto 100,46 110,00
2. ŠPORTNI PARK DEKANI
2.1. Glavno nogometno igrišče z naravno travo
vadba ura 228,31 250,00
tekma (standard nacional. panožne zveze) tekma 730,59 800,00
tekma  (v skladu z mednarodnimi standardi panožne zveze) tekma 913,24 1.000,00
vadba z razsvetljavo ura 456,62 500,00
tekma z razsvetljavo (standard nacional. panožne zveze) tekma 913,24 1.000,00
tekma  z razsvetljavo (v skladu z medn. standardi panožne zveze) tekma 1.369,86 1.500,00
najem igrišča za tekmovanje tekma 1.200,00 1.314,00
2.2. Pomožno veliko nogometno igrišče z UT
vadba ura 77,63 85,00
tekma tekma 136,99 150,00
vadba z razsvetljavo ura 114,16 125,00
tekma z razsvetljavo tekma 200,91 220,00
najem igrišča za tekmovanje dan 700,00 766,50
2.3. Pomožno malo nogometno igrišče z UT
vadba ura 33,79 37,00
tekma tekma 68,49 75,00
vadba z razsvetljavo ura 45,66 50,00
tekma z razsvetljavo tekma 91,32 100,00
najem igrišča za tekmovanje dan 200,00 219,00
3. OLIMPIJSKI BAZEN KOPER
dnevna vstopnica -otroci do 14 let/dijaki/študenti/upokojenci/invalidi vstop 3,65 4,00
dnevna vstopnica -obiskovalci nad 15 let vstop 5,48 6,00
večerna vstopnica(od 20.00 do 22.00 ure) vstop 3,65 4,00
mesečna vstopnica – otroci do 14 let /dijaki/študenti/upokojenci/invalidi mesec 22,83 25,00
mesečna vstopnica – obiskovalci nad 15 let mesec 41,10 45,00
mesečna vstopnica – večerna rekreacija (20.00 do 22.00) ponedeljek – petek tekma 27,40 30,00
letna (sezonska) vstopnica – otroci do 14 let/dijaki/študenti/upokojenci/invalidi leto 140,64 154,00
letna (sezonska) vstopnica – obiskovalci nad 15 let leto 210,05 230,00
najem bazena za vadbo ura 228,31 250,00
najem polovice bazena za vadbo ura 136,99 150,00
najem bazena za tekmo brez gledalcev ura 228,31 250,00
uporaba bazena za športno prireditev ura 347,03 380,00
uporaba 25 m proge ura 13,70 15,00
uporaba 50 m proge ura 22,83 25,00
garderoba dan 22,83 25,00
VIP prostor dan 50,00 61,00
uporaba ozvočenja za komercialni najem ura 70,00 85,40
uporaba bazena za komercialni najem ura 380,00 463,60
organizirane skupine predšolskih in šolskih skupin s sedežem v MOK vstop 0,91 1,00
organizirane skupine dijakov in študentov s sedežem v MOK vstop 1,83 2,00
druge organizirane skupine vstop 2,74 3,00
vstopnica za 10 obiskov – drugi obiskovalci od 4 do 15 let vstop 22,83 25,00
vstopnica za 10 obiskov – drugi obiskovalci nad 15 let vstop 41,10 45,00
podaljšanje obiska – dodatna ura ura 1,83 2,00
nadomestilo za izgubljeno zapestnico kos 4,10 5,00
nakup zaščite za obuvala kos 0,82 1,00
4. OLIMPIJSKI BAZEN ŽUSTERNA
4.1. Najem bazena ali posamezne proge
najem bazena za vadbo ura 182,65 200,00
najem polovice bazena za vadbo ura 91,32 100,00
uporaba bazena za športno prireditev ura 228,31 250,00
uporaba 25 m proge ura 11,87 13,00
uporaba 50 m proge ura 20,09 22,00
uporaba bazena za komercialni najem ura 300,00 366,00
organizirane skupine dijakov in študentov s sedežem v MOK vstop 1,83 2,00
organiziran skupine predšolskih in šolskih skupin s sedežem v MOK vstop 0,91 1,00
druge organizirane skupine vstop 2,74 3,00
4.2. Vstopnina bazen za rekreativne programe
vstop otrok do 4 leta je brezplačen vstop 0,00 0,00
vstopnica – drugi obiskovalci (otroci do 14 let, dijaki, študentje,upokojenci) vstop 2,74 3,00
vstopnica – obiskovalci nad 15 let vstop 4,57 5,00
teden. vstopnica – drugi obiskovalci (otroci do 14 leta, dijaki, študentje, upokojenci) teden 13,70 15,00
teden. vstopnica -obiskovalci nad 15 let teden 18,27 20,00
mesečna vstopnica – drugi obiskovalci (otroci, dijaki, študentje, upokojenci) mesec 22,83 25,00
mesečna vstopnica-obiskovalci nad 15 let mesec 31,96 35,00
mesečna vstopnica – večerna rekreacija (20-22.00 ure) ponedeljek – petek mesec 13,70 15,00
4.3. Sezonske karte – poletna sezona
sezonska vstopnica – drugi obiskovalci  (otroci do 14 let/dijaki/študentje/upokojenci/invalidi) sezona 45,66 50,00
sezonska vstopnica – obiskovalci nad 15 let sezona 54,79 60,00
5. CENTER ŠPORTOV NA MIVKI
uporaba igrišča odbojke/tenisa na mivki ura 13,70 15,00
uporaba igrišča nogometa/rokometa na mivki ura 13,70 15,00
najem 8 igrišč za tekmovanje dan 800,00 876,00
najem 4 igrišč za tekmovanje dan 500,00 547,50
ostale prireditve-kulturne, zabavne, celotni dan… brez igrišč) dan 400,00 438,00
uporaba žoge ura 1,64 2,00
varščina za žogo kos 20,00 20,00
uporaba loparjev ura 2,05 2,50
varščina za lopar kos 20,00 20,00
priprava igrišč za različna tekmovanja – igrišče / dogodek dan 65,57 80,00
organizirane skupine dijakov in študent. ura 1,83 2,00
organizirane skupine predšolskih in šolskih otrok (ostali) ura 0,91 1,00
6. BALINARSKA DVORANA ŽUSTERNA
vadba – 1 steza (neprofitna cena) ura 5,48 6,00
vadba – 1 steza (profitna cena) ura 9,13 10,00
tekma – 4 steze ura 73,06 80,00
večnamensko asfaltno športno igrišče (nogomet,rokomet,..) ura 13,70 15,00
večnamensko asfaltno športno igrišče z razsvetljavo ura 18,26 20,00
najem asfaltnega igrišča za tekmovanje dan 200,00 219,00
7. SKATE PARK KOPER
najem parka za prireditev brez rasvetljave dan 50,00 61,00
najem parka za prireditev z rasvetljavo dan 100,00 122,00
8. RAZNO
najem sejne soba (opremljena z videotehniko) ura 20,00 24,40
najem sejne soba (neopremljena) ura 10,00 12,20
VIP prostor mestni stadion dan 50,00 61,00
najem prostora za skupinsko telovadbo ob fitnessu mestni stadion ura 15,00 16,43
najem prenosnega ozvočenja dan 50,00 61,00
uporaba zunajnih površin (zelenice,beton…) do 25 m2 dan 50,00 61,00
uporaba zunajnih površin (zelenice,beton…) do 100 m2 dan 250,00 305,00
uporaba zunajnih površin (zelenice,beton…) nad 100 m2 dan 500,00 610,00
dodatno dežurstvo tehničnega osebja (cen/del.uro enega delavca) ura 25,00 30,50
9. OGLASNE POVRŠINE
9.1. Letna uporaba oglasnih površin
zunanje in notranje površine objektov do 10 m2 m2 655,74 800,00
9.2. Letna/sezonska uporaba oglasnih površin
blende ob teniških igriščih (2×12 m) m2 327,87 400,00
dodatne označitve najemnikov, poslovnih partnerjev m2 327,87 400,00
9.3. Mesečna uporaba oglasnih površin
zunanje in notranje površine po dogovoru nad 30 m2 m2 16,39 20,00
zunanje in notranje površine po dogovoru pod 30 m2 m2 65,57 80,00
9.4. Mes.upor.oglasn. površin v klip okvirjih
oglasni prostor v A3 klipu/mesec mesec 12,30 15,00
oglasni prostor v Ab2 klipu/mesec mesec 24,59 30,00
oglasni prostor v B1 klipu/mesec mesec 40,98 50,00
9.5. Enkratna uporaba oglasne površine
notranje in zunanje površine do 5 m2 mesec 122,95 150,00
9.6. Uporaba digitalnih oglasnih površin
oglasni prostor na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram…) mesec 57,38 70,00
oglasni prostor na spletni strani (https://sportkoper.si) mesec 57,38 70,00
10. SNEMANJE,FOTOGRAFIRANJE NA POVRŠINAH JZZŠ MOK
preprosta uporaba površine do 4 ure termin 100,00 122,00
preprosta uporaba do 4 ure, površine in oprema – elektrika termin 150,00 183,00
preprosta uporaba površine do 8 ur termin 200,00 244,00
preprosta uporaba do 8 ur, površine in oprema – elektrika termin 250,00 305,00
11. VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA ARENA BONIFIKA
dvorana – športna vadba in drugo dan 2.500,00 2.737,50
dvorana – športna vadba in drugo ura 180,00 197,10
1/2 dvorane – športna vadba in drugo dan 1.560,00 1.708,20
1/2 dvorane – športna vadba in drugo ura 110,00 120,45
vadbeni prostor (VP, drugi prostori, fitness) dan 350,00 383,25
vadbeni prostor (VP, drugi prostori,fitness) ura 22,00 24,09
dvorana športna prireditev do 1.000 gledalcev dan 720,00 788,40
dvorana športna prireditev nad 1.000 gledalcev dan 1.200,00 1.314,00
dvorana športna prireditev – polna kapaciteta dan 2.500,00 2.737,50
dvorana komercialni najem dan 5.000,00 6.100,00
uporaba kegljišča (ena steza) ura 10,96 12,00
garderoba ura 22,83 25,00
najem tapisona kos 0,91 1,00
najem sejne soba (opremljena z videotehniko) ura 20,00 24,40
12. VEČNAMENSKA ŠD BURJA ŠKOFIJE
dvorana – športna vadba in drugo ura 56,00 61,32
1/2 dvorane – športna vadba in drugo ura 30,00 32,85
dvorana – športna vadba in drugo dan 600,00 657,00
dvorana – komercialni najem dan 1.000,00 1.220,00