Uprava zavoda

Duško Madžarović

Direktor
E: dusko.madzarovic@sportkoper.si
M: +386 41 353 880
T: +386 (0)5 614 60 12

Ester Rakar

Tajništvo zavoda
E: tajnistvo@sportkoper.si
T: +386 (0)5 614 60 12

Oddelek za splošne, kadrovske in finančne zadeve

Robert Zonta

Vodja oddelka
E: robert.zonta@sportkoper.si
M: +386 41 377 883
T: +386 (0)5 614 60 14

Borut Maleševič

Področni svetovalec I
E: borut.malesevic@sportkoper.si
M: +386 31 597 503
T: +386 (0)5 614 60 13

Lavra Gorišek

Finance in računovodstvo
E: lavra.gorisek@sportkoper.si
T: +386 (0)5 614 60 23

Srđan Puzić

Računovodja VII/2
E: srdan.puzic@sportkoper.si
T: +386 (0)5 614 60 24

Aleš Šepec

Višji področni referent I
E: ales.sepec@sportkoper.si
M: +386 51 213 754
T: +386 (0)5 614 60 19

Nataša Matijević Ventin

Višja svetovalka področja III
E: natasa.matijevicventin@sportkoper.si
M: +386 41 933 273
T: +386 (0)5 614 60 10

Petra Jaćimović

Področna svetovalka II
E: petra.jacimovic@sportkoper.si
M: +386 40 888 727
T: +386 (0)5 614 60 15

Oddelek športne infrastrukture

Rok Crnica

Športna infrastruktura splošno

Delovodja V
E: rok.crnica@sportkoper.si
M: +386 41 912 298

Peter Bolčič

Nogometne in atletske površine

Delovodja V
E: peter.bolcic@sportkoper.si
M: +386 41 622 799

Robert Vrčon

Arena Bonifika

Vzdrževalec športne infrastrukture I
E: robert.vrcon@sportkoper.si
M: +386 41 764 466
T: +386 (0)5 614 60 17

Oddelek za trženje in marketing

Jasna Softić

Vodja oddelka marketinga
E: jasna.softic@sportkoper.si
M: +386 41 722 424

BONIFIKA zavod za gospodarjenje s športnimi, rekreacijskimi in gospodarskimi objekti - v likvidaciji

Duško Madžarović

likvidacijski upravitelj
E: dusko.madzarovic@sportkoper.si
M: +386 41 353 880
T: +386 (0)5 614 60 12