Vrsta storitve Cena (EUR/m2)
Zunanje površine objektov 800,00
Notranje površine objektov 800,00
Notranje površine objektov – ring dvorana 1.600,00
Reklamne tende ob igriščih 500,00

Cene veljajo za letni/sezonski najem. Cene so v EUR in ne vključujejo DDV. Javni zavod za šport MOK si pridružuje pravico do spremembe cen. Cenik velja od 01.04.2014 dalje.