Notranja prijava kršitve predpisa v delovnem okolju po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

Informacije o notranji poti in Zakonu o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23, v nadaljevanju ZZPri)

Dne, 22. 2. 2023 je začel veljati Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, določa pa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju. Z namenom zaščite javnega interesa ZZPri določa načine in postopke za prijavo kršitev predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v delovnem okolju, in njihovo obravnavo ter zaščito posameznikov, ki prijavijo ali javno razkrijejo informacije o kršitvi.

Javni zavod za šport Mestne občine Koper kot zavezanec za vzpostavitev notranje poti za prejem prijav na podlagi petnajstega odstavka 9. člena ZZPri seznanja vse osebe, ki so v delovnem in podobnem razmerju z zavezancem (7. točka 4. člena ZZPri) z informacijami o načinu uporabe notranjih poti za prijavo ter o notranjem aktu, ki to ureja. Prav tako zagotavlja informacije o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo in, kadar je ustrezno, institucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije (petnajsti odstavek 9. člena ZZPri).

V kolikor sumite, da je v naši delovni organizaciji prišlo do kršitve predpisov, lahko to kršitev prijavite zaupniku v organizaciji:

  • Robert Zonta, vodja Oddelka za splošne, kadrovske in finančne zadeve
  • Srđan Puzić, uslužbenec Oddelka za splošne, kadrovske in finančne zadeve

Zaupnik bo poskrbel, da se bodo kršitve iz utemeljenih prijav odpravile oziroma da se preprečijo prihodnje kršitve, pri tem pa ne sme razkriti vaše identitete. V primeru povračilnih ukrepov boste deležni zaščite, kot jo določa ZZPri. Prijavo lahko podate tudi ustreznemu organu za zunanjo prijavo. Organi za zunanjo prijavo so navedeni v 14. členu ZZPRI in v spodnjem dokumentu (Informacije za prijavitelje po ZZPri).

Kršitve lahko sporočite na naslednje načine:

  • po e-pošti (zaupnik@sportkoper.si),
  • po pošti na naslov Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava po ZZPri; v roke zaupniku za notranjo prijavo«,
  • po telefonu 05 614 60 14 (Robert Zonta) ali 05 614 60 24 (Srđan Puzić); pogovor se lahko snema,
  • osebno pri zaupniku po predhodnem dogovoru po telefonu ali e-pošti.

Podrobne informacije o prijavi, obravnavi in postopku, povračilnih ukrepih in drugih informacijah so navedene v spodnjem dokumentu (Informacije za prijavitelje po ZZPri).

Povezani akti in obrazci: