Preglej vse novice

Naložbe Mestne Občine Koper in Javnega zavoda za šport MOK v Športni park Dekane

Z zamenjavo umetne trave na pomožnem igrišču zaključujemo sklop naložb v Športnem parku Dekani v zadnjih štirih letih.

Po preučitvi stanja in zaznavi potreb po sanaciji smo se leta 2019 lotili ureditve 2 garderob v prizidku centralnega objekta ter namestitve stolov na betonsko tribuno v vrednosti 37.000 eurov. Leta 2020 je sledila sanacija garderob v I. nadstropju objekta za kar je Javni zavod za šport MOK  odštel  60.000,00 eurov. Naslednje leto je sledila izgradnja platoja za stole za rezerven igralce na glavnem nogometnem igrišču za 13.000 eurov. Največje investicije so bile zaključene v letu 2022 in sicer sanacija garderobnih prostorov v pritličju objekta, za kar je Mestna občina Koper odštela 72.000 eurov in Javni zavod za šport MOK 16.000 eurov. Mestna občina Koper in Javni zavod za šport MOK sta v obdobju od leta 2019 do 2022 vložila 198.000 eurov od tega je JZŠ MOK vložil 91.000 eur. Poleg vseh gradbenih del je sledila investicija v sanacijo nogometne površine in sicer menjava umetne trave. Vrednost naložbe, ki je sofinancirana iz treh virov, in sicer Mestne občine Koper, Fundacije za šport Republike Slovenije in Nogometne zveze Slovenije, znaša 255.000 evrov.

Zavedamo se, da je predvsem  v post Covidnem obdobju potrebno vlaganje v športne površine, saj je gibanje predvsem otrok prvotnega pomena za zdrav način življenja in vzpostavitev športnega duha in pozitivnih odvisnosti, ki krepijo zdravje odraščajoče mladine. Trudimo se tudi z oddajanjem kakovostnih površin drugim uporabnikom in na ta način zagotavljamo sredstva za nadaljnje investicije v preostalo športno infrastrukturo našega mesta. V načrtih je kar nekaj objektov in površin, ki jih je potrebno ustrezno sanirati ali ustvariti ter tako ponuditi možnosti zdravega razvoja in ustreznih pogojev bodisi za razvoj vrhunskih športnikov ali zgolj za uporabo na srečo številnim rekreativcem.

Velja omeniti, da si je za pripravljalna obdobja pred kvalifikacijskimi ali prijateljskimi srečanji objekte Javnega zavoda za šport tako Koper kot Dekane  za eno izmed trenažnih baz izbrala tudi Nogometna zveza Slovenije  za žensko in moško izbrano vrsto.