Preglej vse razpise

Javni razpis za oddajo nepremičnine v najem – ponovljen

Rok prijave: 31. 03. 2020
Datum objave:

Za oddajo nepremičnine – del parc. št. 1423/4 k.o. Koper (ID znak parcela 2605 1423/4) za namen postavitve objekta v Športnem parku Bonifika za opravljanje gostinske dejavnosti v najem z javnim zbiranjem ponudb.